Zásady ochrany osobních údajů


Naše webové stránky, obsah pro mobilní zařízení a související aplikace provozuje společnost KEFIM s.r.o., IČ: 09363611, Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno. Vstupem na naše webové stránky a používáním našich služeb potvrzujete, že jste si přečetli a pochopili tyto zásady ochrany osobních údajů a v nich uvedené postupy shromažďování informací a zacházení s nimi. Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme průběžně měnit, a proto byste měli stránku pravidelně navštěvovat, abyste se seznámili s případnými aktualizacemi. Přehled Tyto zásady ochrany osobních údajů podrobně popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování Vašich osobních údajů.

 1. Shromažďování Vašich osobních údajů
 2. Jak Vaše osobní údaje používáme
 3. S kým Vaše osobní údaje sdílíme
 4. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme
 5. Soubory cookie a další webové technologie
 6. Vaše práva
 7. Jak Vaše osobní údaje chráníme
 8. Externí odkazy
 9. Mezinárodní přenosy
 10. Google AdSense
 11. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
 12. Jak nás můžete kontaktovat


1. Shromažďování Vašich osobních údajů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o určité osobě, pomocí nichž lze tuto osobu identifikovat, elektronické adresy, datum narození, heslo. Nezahrnují údaje, z nichž byla odstraněna totožnost nebo byly anonymizovány (anonymní údaje).

V rámci našeho podnikání shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje různými způsoby. Můžeme shromažďovat osobní údaje, které nám poskytnete přímo, ale rovněž shromažďujeme data o způsobu, jímž pracujete s našimi službami, například pomocí souborů cookie na našich webových stránkách. Můžeme také přijímat informace od třetích stran, které jsou našimi partnery, jak je podrobněji popsáno níže.

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, mohou zahrnovat zejména: Vaše jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, fakturační údaje, odpovědi na průzkumy, podrobnosti o rezervacích a další informace, které o sobě můžete poskytnout na našich webových stránkách, Vaši IP adresu a typ webového prohlížeče.

Můžete se rozhodnout, že nám Vaše osobní údaje neposkytnete. Ve všeobecnosti nám však budete muset poskytnout určité informace o Vás, abyste mohli využívat výhody řady funkcí těchto webových stránek. Pouze registrovaní členové mohou například zveřejňovat recenze ze svých cest, účastnit se diskusních fór. Kromě toho jsou také určité informace vyžadovány k tomu, abyste nám mohli položit dotaz, nebo abyste mohli iniciovat jiné výměny informací na našich webových stránkách. Osobní údaje shromažďujeme také z bezpečnostních důvodů.

 • Informace, které nám poskytnete: Jak je popsáno níže, můžeme přijímat a uchovávat veškeré informace, které zadáte na našich webových stránkách a které nám poskytnete jakýmkoli jiným způsobem.
 • Informace o jiných osobách: Prostřednictvím našich webových stránek budete mít možnost poskytnout kontaktní informace a informace o cestování jiných osob. Předtím, než nám poskytnete osobní údaje jiných osob, musíte získat jejich souhlas. Jestliže Vám jiný člen webu poskytne přístup ke svým údajům, měli byste s těmito informacemi nakládat odpovídajícím způsobem.
 • Informace z jiných zdrojů: Informace o Vás můžeme také pravidelně získávat od přidružených subjektů, obchodních partnerů a dalších nezávislých třetích stran (zdrojů). Tyto údaje můžeme přidat k dalším informacím o Vás. Pokud například navštívíte web „prokliknutím“ z webu provozovaného jedním z našich obchodních partnerů a jste u tohoto partnera zaregistrováni, potom s námi tento partner může sdílet informace, které jste mu o Vás poskytli (například kontaktní údaje či demografické informace). Další příklad: Jestliže se prostřednictvím našich webových stránek nebo před příchodem na naše webové stránky přihlásíte k službám třetích stran (například k službám sociálních médií), je možné, že budeme shromažďovat informace jako uživatelské jméno či další informace, které nám byly těmito službami zpřístupněny v souladu se zásadami ochrany osobních údajů takové třetí strany. S našimi stávajícími partnery a potenciálními budoucími partnery budeme spolupracovat na zlepšování používání našich webových stránek a jejich přizpůsobení Vašim osobním potřebám v souladu s postupy uvedenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Jste-li přihlášeni na Facebook a náš web, části našich webových stránek Vám při návštěvě mohou být přizpůsobeny, i když je budete používat zcela poprvé. Můžeme Vám zobrazit například recenze, které na našich stránkách zveřejnili Vaši přátelé z Facebooku, a také místa, která navštívili. Abychom Vám mohli toto přizpůsobené prostředí zajistit, poskytuje nám Facebook informace, které jste se rozhodli zpřístupnit na základě nastavení ochrany osobních údajů na Facebooku. Tyto informace mohou zahrnovat Vaše jméno, profilový obrázek, pohlaví, seznamy přátel a veškeré další informace, které jste se rozhodli zpřístupnit.

Upozorňujeme, že pokud máte na Facebooku přátele, kteří využívají náš web, je možné, že také oni s námi prostřednictvím Facebooku sdílí informace o Vás. Chcete-li takovému sdílení předejít, stačí upravit nastavení ochrany osobních údajů na Facebooku. Pravidelně na Facebooku kontrolujte nastavení a postupy, jelikož mohlo dojít ke změnám.

 • Automatické shromažďování informací: Když navštívíte náš web, automaticky shromažďujeme určité informace z Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Shromažďujeme například údaje o Vašich relacích, včetně Vaší IP adresy, používaného navigačního softwaru a odkazujícího webu. Můžeme také shromažďovat informace o Vaší online aktivitě, například o recenzovaném obsahu, navštívených stránkách a vyhledávání. Tento typ informací automaticky shromažďujeme, abychom lépe porozuměli Vašim zájmům a preferencím a abychom Vaši zkušenost lépe přizpůsobili Vašim potřebám. Osobní údaje shromažďujeme také proto, abychom pomohli chránit naše stránky a další uživatele před zneužitím.
 • Informace o poloze a další informace ze zařízení: Pokud používáte v zařízení naše webové stránky, ať už pomocí mobilního webu nebo aplikace, budeme informace o Vás shromažďovat a používat obdobnými způsoby a pro obdobné účely, jako když používáte naše webové stránky. Můžeme také shromažďovat informace o Vaší poloze, pokud jste prostřednictvím nastavení ochrany osobních údajů na tomto zařízení dali pokyn, aby zařízení tyto informace aplikaci poskytovalo, nebo pokud jste nahráli fotografie označené informací o poloze. Například můžeme použít Vaši polohu k tomu, abychom Vám zobrazili recenze hotelů, apartmánů a restaurací v okolí, když jste zrovna na cestách. Nastavení ochrany osobních údajů svého zařízení můžete kdykoli změnit, a tím vypnout funkci sdílení informací o poloze s aplikací a/nebo funkci označování fotografií informacemi o poloze. Mějte na paměti, že vypnutí sdílení polohy může ovlivnit určité funkce naší aplikace nebo rozhraní pro mobilní zařízení. Máte-li jakékoli dotazy týkající se nastavení ochrany osobních údajů svého mobilního zařízení, doporučujeme požádat o pomoc výrobce zařízení nebo poskytovatele mobilních služeb.
2. Jak Vaše osobní údaje používáme

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, používáme pouze pro konkrétní účely. Patří sem, mimo jiné, nabízení našich služeb, správa Vaší registrace a konta včetně Vašeho přístupu k našim webovým stránkám, jejich používání a zveřejňování Vašich recenzí, hodnocení a fotografií, komunikace s Vámi o účtu nebo používání našich stránek a služeb na odpovídání nebo reagování na Vaše komentáře a otázky a jiné poskytování služeb zákazníkům, seznamování Vás se změnami v našich smluvních podmínkách nebo zásadách ochrany osobních údajů, požádání o napsání recenze nebo o účast v průzkumu, provoz a vylepšení našich stránek a služeb, přizpůsobení Vašich zkušeností s našimi stránkami, měření zájmu o naše stránky a služby a jejich vylepšování, upozorňování na nové propagační akce a speciální nabídky, umožnění účasti v losování, soutěži nebo vyplnění průzkumu, ochrana před podvodnou, nepřípustnou, nepovolenou nebo ilegální aktivitou, její prošetření a odrazování od takového jednání, správu a ochrana Vašeho zařízení a řešení sporů nebo odstraňování problémů. Vaše osobní údaje budeme používat pouze tehdy, když nám to zákon dovolí.

Nejčastěji budeme Vaše osobní údaje používat za následujících okolností:

 • Potřebujeme-li plnit smlouvu, kterou se s Vámi chystáme uzavřít nebo kterou jsme s Vámi uzavřeli.
 • Jestliže je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy (nebo oprávněné zájmy třetí strany) a Vaše zájmy a základní práva nad těmito zájmy nepřeváží.
 • S Vaším souhlasem.
 • Musíme-li splnit zákonnou či regulační povinnost.

Naposledy upraveno 23.02.2022 23:14
Poslední příspěvky diskuze
Fischer 20.07.2024 12:35 od Milan Babinec
Čedok 19.07.2024 00:16 od Silvana
Čedok 18.07.2024 10:40 od Jaroslava
Blue Style 17.07.2024 09:59 od Hana Illková
Invia 15.07.2024 19:41 od Pavlína
Poslední recenze
Ancora
Čedok
Blue Style
Exim Tours
Blue Style
Chrámíme práva zaměstanců | www.zapracipenize.cz