Reklamace služeb cestovní kanceláře


Dle Občanského zákoníku musí spotřebitel podat reklamaci služeb cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu. Tímto termínem je myšleno, že vada, kterou je možné vyřešit namístě je třeba vytknout ihned. U některých vad, u kterých je zřejmé, že je cestovní kancelář nebude schopna vyřešit, jako například ubytování v jiném hotelu, postačí vytknutí po návratu.

Správný postup reklamace zájezdu upravuje občanský zákoník. Níže uvádíme vhodný postup reklamace tak, aby Vám zůstala zachována Vaše práva a zároveň abyste měli dostatek podkladů pro případné následné soudní vymáhání. Ještě, než vůbec podepíšete smlouvu, si dobře ověřte, zda smlouva zavazuje cestovní kancelář k poskytnutí toho, co jste našli v katalogu, případně zda je katalogová nabídka součástí smlouvy.

  1. V první řadě je třeba postupovat rychle a zájezdu nejlépe provést již namístě. Zákoník sice umožňuje podat reklamaci až po návratu, nicméně některé vady lze napravit přímo v místě zájezdu a vyhnete se nepříjemnostem po celou dobu trvání dovolené. Vady, které lze napravit již v místě by pak také soud nemusel uznat.
  2. Vždy trvejte na vydání reklamačního protokolu. Pokud se cestovní kancelář nemá k sepsání protokolu, pak můžete vady uvést do emailu a reklamaci přímo zaslat na emailovou adresu cestovní kanceláře nebo agentury, která zájezd prodala. Určitě není doporučeníhodný postup vyřizování reklamace zájezdu telefonicky, neboť Vám v ruce nezůstává důkaz o jejím provedení.
  3. Sbírejte vhodné důkazy o neplnění služeb. Nejlepším důkazem je kombinace fotodokumentace a svědecké výpovědi. Obojí samostatně je taktéž použitelné, nicméně teprve dohromady dává taková důkazní situace velkou šanci na úspěch v případném soudním řízení.
  4. Zvažte požadovanou výši slevy z ceny. Vhodnou výši slevy může naznačit tzv. Frankfurtská tabulka. Jedná se o tabulku používanou německou justicí pro výpočet slevy z ceny zájezdu. V ČR nemá žádnou právní sílu, nicméně soudy k ní přihlíží.
  5. Nenechte se odradit cestovními podmínkami CK. Cestovní kancelář ve svých podmínkách vždy uvádí, že se na zájezdu může stát téměř cokoli a jedná se o běžnou situaci, přičemž CK za ni nenese odpovědnost. Nenechte se tímto odradit, například změna hotelu není povolena, i když ji má CK v podmínkách výslovně uvedenu

Cestovní kancelář má na vyřízení reklamace nejdéle 30 dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak.Naposledy upraveno 24.02.2022 21:02
Poslední příspěvky diskuze
Invia 20.09.2023 12:20 od Lada Svobodova
Exim Tours 16.09.2023 18:09 od Jajaja
Exim Tours 15.09.2023 17:43 od Dana D
Exim Tours 15.09.2023 11:16 od Veronika
Brenna 15.09.2023 02:53 od Denisa
Poslední recenze
Fischer
Orex Travel
Brenna
SEN
Exim Tours
Chrámíme práva zaměstanců | www.zapracipenize.cz