Časté dotazy


Jak zjistím, že je cestovní kancelář pojištěna?

Cestovní kancelář je povinna mít po celou dobu své činnosti uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ svého úpadku. O uzavření pojistné smlouvy je cestovní kancelář povinna informovat v svém katalogu (tištěném nebo na webových stránkách) a na požádání zákazníka předložit pojistnou smlouvu kdykoli před uzavřením cestovní smlouvy. Pojištění cestovní kanceláře proti jejímu úpadku si můžete ověřit u příslušné pojišťovny. Doklad o pojištění je rovněž nedílnou součástí cestovní smlouvy.


Kdy vzniká nárok na plnění ze strany pojišťovny v případě úpadku cestovní kanceláře?

Zákazníkovi cestovní kanceláře vzniká právo na pojistné plnění, pokud cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:

  • neposkytne dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu - v tomto případě pojišťovna poskytne plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu zpět do ČR, včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu,
  • nevrátí zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil - v tomto případě má zákazník nárok na plnění ve výši 100% z uhrazené částky, bez ohledu na výši sjednané pojistné částky,
  • nevrátí rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti,
  • pojištění proti úpadku cestovní kanceláře se však nevztahuje na jednotlivé služby (např. letenky).


Může pojišťovna odmítnout, snížit nebo opozdit plnění?

Pojišťovna není oprávněna odmítnout pojistné plnění nebo snížit jeho výši a to ani v případě, dozví-li se po pojistné události, že cestovní kancelář vědomě poskytla nepravdivé nebo neúplné podklady, které byly pro uzavření pojistné smlouvy podstatné. Pojišťovna je však v tomto případě oprávněna domáhat se náhrady škody na cestovní kanceláři.


Jaká je lhůta na přihlášení pojistných nároků?

Na přihlášení pojistných nároků mají klienti lhůtu 6 měsíců, výplata náhrad následuje po této lhůtě.


Může asociace cestovních kanceláří vyřešit reklamaci zájezdu?

Smluvní vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří se řídí uzavřenou cestovní smlouvou. Reklamaci je tedy nutné vždy uplatnit přímo u cestovní kanceláře. Asociace nemá žádné právní ani jiné nástroje, aby do tohoto procesu vstupovala nebo jej jakýmkoliv způsobem řešila. Asociace cestovních kanceláří naopak zastupuje a chrání práva cestovních kanceláří.


Naposledy upraveno 24.02.2022 21:11
Poslední příspěvky diskuze
Čedok 03.01.2023 13:11 od Nikola
Victoria 28.12.2022 22:34 od Davidbor
Blue Style 19.12.2022 23:47 od Jana Kolářová
Blue Style 19.12.2022 08:47 od Lenka Sabo
Brenna 08.12.2022 20:21 od Poškození zákazníci
Poslední recenze
Exim Tours
Blue Sky
Čedok
Čedok
Čedok
Chrámíme práva zaměstanců | www.zapracipenize.cz