Povinnosti cestovní kanceláře


Provozovatel cestovní kanceláře v rámci fyzické nebo právnické osoby je povinen mít platnou koncesní listinu na „provozování cestovní kanceláře“.

Koncesní listina „provozování cestovní kanceláře“ opravňuje:

  • nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu a jejich kombinace,
  • zprostředkovávat prodej zájezdů pro jiné cestovní kanceláře, cestovní smlouva v těchto případech musí být uzavřena jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd zprostředkován,
  • cestovní kancelář však nesmí zprostředkovávat prodej zájezdů pro subjekt, který není cestovní kanceláří,
  • prodávat věci související s cestovním ruchem – vstupenky, mapy, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.

Cestovní kancelář je rovněž povinna po celou dobu své podnikatelské činnosti mít uzavřenu pojistnou smlouvu podle § 6 až 8 zákona 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu – a to na pojistnou částku minimálně ve výši 30 % z plánovaných ročních tržeb z prodeje zájezdů. V případě, že tržby z prodeje zájezdů mají být nižší než tržby v předchozím roce, tak na pojistnou částku minimálně ve výši 30 % z těchto tržeb v předchozím roce.

Doklad o pojištění proti úpadku cestovní kanceláře je nedílnou součástí uzavřené cestovní smlouvy.

Cestovní kancelář provozovaná v rámci právnické osoby – obchodní společnosti – má dle § 38i obchodního zákoníku povinnost zakládat do sbírky listin obchodního rejstříku místně příslušného obchodního soudu účetní závěrky (rozvahu, výsledovku a přílohu) nejméně ke konci každého účetního období, tedy ke konci každého kalendářního roku.

„Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu“ patří dle platné právní úpravy mezi volné živnosti a nevyžaduje tak splnění jakýchkoli podmínek na vzdělání a praxi.


Naposledy upraveno 10.02.2022 08:38
Poslední příspěvky diskuze
Invia 15.04.2024 14:30 od Petra
Čedok 06.04.2024 21:21 od Zdenka Žežulková
Invia 05.04.2024 14:12 od UŽ NIKDY
Invia 22.03.2024 15:33 od Nikdy víc Invia
Invia 20.03.2024 20:26 od Zákazník
Poslední recenze
Čedok
Blue Style
SEN
Fischer
Čedok
Chrámíme práva zaměstanců | www.zapracipenize.cz